1st training with 3S ever

(English version below)

W zeszłym tygodniu miałem szanszę szkolić i trenować grupę studentów z “aktywnego słuchania”… i był to pierwszy trening spod mojej marki SprawnościKluczow3! Ślicznie wszystkim dziękuję ;)!!!

***

Last week I had oportunity to coach and train group of students in ‘acvtive listening’… and that was the first training for my 3ssentialSkills brand ever! Thank you all very much everyone ;)!!!

Aktywne Słuchanie

More at